Izolýasiýa görnüşi goşa güýç ATS awtomatiki geçiriş kommutatory

Gysga düşündiriş:

Görnüşi: Awtomatiki geçiriş kommutatory

Polýuslaryň belgisi: 3P 、 4P

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 380V

BCD egrisi: C.

Bahalandyrylan ýygylyk: 50Hz

Önümiň ady: Awtomatiki geçiriş kommutatory

Bahalandyrylan tok: 630A

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 400V

Bahalandyrylan ýygylyk: 50 Hz

Şahadatnama: ISO9001,3C

Bahalandyrylan gysga utgaşma kuwwaty: 26KA

geçiriş wagty I-II ýa-da II-I: 0.6S

dolandyryş naprýa .eniýesi: AC220V

Gysga wagtlyk tok (Icw) çydamlylygy: 12,6kA / 60ms

Kategoriýany ulanmak: AC-33B

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý, Hytaý

Marka ady: TRONKI

Model belgisi: CJQ3-400GA / 4P

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Dolandyryş enjamy: gurlan gözegçilik ediji
Önümiň gurluşy: kiçi göwrümli, uly tok, ýönekeý gurluş, ATS-integrirlenen
Aýratynlyklary: çalt kommutasiýa tizligi, pes şowsuzlyk derejesi, amatly tehniki hyzmat, ygtybarly öndürijilik
Sim geçiriş usuly: öňdäki sim
Öwürmek tertibi: grid-to-grid, grid-generator, öz-özüni üýtgetmek we öz-özüni dikeltmek
Haryt çarçuwasy: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200
Haryt akymy: 20, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200A
Haryt kategoriýasy: Zynjyr döwüjiniň ýük kommutatorynyň görnüşi
Önüm polýuslarynyň sany: 3, 4
Haryt standarty: GB / T14048.11
ATSE: HK derejesi

Model we many

CJQ3Iki güýç awtomatiki geçiriş kommutatorySeriýalar, wyklýuçatel we logika gözegçilik ediji bilen ýygnanan täze awtomatiki geçiriş wyklýuçatelidir, mehaniki we elektrik toguny aýrylmaz birlige öwürýär.Önümçilikde we işde paýlanyş enjamlarynda 690V çenli bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi, 50Hz / 60Hz ýygylygy, baha naprýa 38eniýesi 380V, adaty ýyladyş toky 3200A çenli ulanmak üçin amatly, adaty güýç bilen ätiýaçlyk güýji arasynda awtomatiki geçirmek üçin ulanylýar. Elektrik ulgamynda ýa-da awtomatiki usulda geçirilýär we iki toplumly ýük enjamynyň howpsuzlygy izolýasiýa we ş.m. hassahana, dükan, bank, beýik bina, kömür kän, telekommunikasiýa, demir magdan, awtoulag ýoly, howa menzili, senagat akýan suw liniýasy we harby gurnama we ş.m. ulanylyp bilner. Elektrik üpjünçiliginiň näsazlygyny gadagan edýän möhüm ýagdaý.

Wyklýuçatel doly awtomatiki, hökmany “0”, uzakdan dolandyrmak, gyssagly el bilen işlemek mümkinçiligini gazanyp biler;Şeýle hem fazany barlamak we goramak, elektrik mehanizminiň gulpy we ş.m. ýok.

Önüm aýratynlyklary

◆ Gowy howpsuzlyk: Iki hatar birleşdirilen aragatnaşyk, derejeli çekiş we ýapmak mehanizmi, mikro motor energiýasy öňünden saklanylýan tehnologiýa, şeýle hem mikroelektron dolandyryş tehnologiýasy bilen, esasan ýalpyldawuk (arkasy ýok) düşünip biler.
Reliable Ygtybarly mehaniki we elektrik birikmesini kabul ediň
Cross Nol kesiş tehnologiýasy sebäpli, adatdan daşary ýagdaýlarda hökmany nula öwrülip bilýär (Iki zynjyryň güýjüni sinhron kesiň)
On Işletmek / öçürmek we gulplamak funksiýasynyň görünýän görkezmeleri bilen, elektrik üpjünçiligi bilen ýüküň arasynda boşluk alyp biler.
Reliability reliokary ygtybarlylyk, hyzmat möhleti 8000 esse
Elect Elektromehaniki integrasiýa bilen işlenip düzülen wyklýuçatel takyk, çeýe we rahat geçýär. Iň ýokary elektromagnit utgaşyklygy, päsgelçilige garşy durmak ukyby, daşardan hiç hili päsgelçilik ýok.
◆ Wyklýuçatelde PLC uzakdan dolandyryşy we ulgamy awtomatlaşdyrmagy amala aşyryp bilýän köp zynjyrly giriş / çykyş interfeýsi bar.
◆ Wyklýuçateliň daşarky dolandyryş elementleri gerek däl.
Ice Gowy görnüşi, kiçi göwrümi, ýeňil agramy.
Product Önüm aşakdaky ülňülere laýyk gelýär: GB / T 14048.11-2008 / IEC60947-6-1 Awtomatiki geçiriş kommutasiýa enjamlary, GB / T14048.3-2008 / IEC60947-1 Pes woltly wyklýuçatel we gözegçilik ediji umumy düzgünler, şeýle hem GB / 14048.3 -2008 / IEC60947-3 Pes woltly kommutator we dolandyryş enjamy - Pes woltly wyklýuçateller, birikdirijiler, wyklýuçateller we predohranitel kombinasiýa bölümleri.

Tehniki görkeziji

Adaty ýyladyş togy 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi Ui 690V
Bahalandyrylan täsir Uimp naprýa .eniýesine çydamly 8KV
Işleýän naprýa .eniýe Ue AC440V
Işleýän tok Ie 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A
Characterük belgisi AC33iB
Bahalandyryş ukyby 10Men
Döwülen kuwwat 8Men
Gysga utgaşdyryjy tok çäklendirilen baha berildi 50KA
Gysga wagtlyk häzirki Ie garşy dur 7KA
Geçiriş wagty II-I ýa-da I-II 2S
Dolandyryş elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi AC220V (beýleki naprýa .eniýe sazlamaly)
Motoryň energiýa sarp edilişi 40W
Agramy Kg 4Poles 3.5
Adaty ýyladyş togy 100A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi Ui 800V
Bahalandyrylan täsir Uimp naprýa .eniýesine çydamly 8KV 12KV
Işleýän naprýa .eniýe Ue AC440V
Işleýän tok Ie 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A
Characterük belgisi AC33iB
Bahalandyryş ukyby 17KA 25.2KA 34KA
Döwülen kuwwat
Gysga utgaşdyryjy tok çäklendirilen baha berildi 20KA 50KA
Gysga wagtlyk häzirki Ie garşy dur 10KA 12.6KA 20KA
Geçiriş wagty II-I ýa-da I-II 2S 3S
Dolandyryş elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi AC220V (beýleki naprýa .eniýe sazlamaly)
Motoryň energiýa sarp edilişi Başla 300W 325W 355W 400W 440W 600W
Adaty 355W 362W 374W 390W 398W
120W
Agramy Kg 4Poles 3 .8.8 9 116.5 17 32 36 40 49 95 98 135
7.5 9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň