CPS-125 dolandyryş we gorag wyklýuçatel enjamlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

‣ Umumy

- CPS seriýaly predohranitel (mundan beýläk ERKBO diýilýär) pes woltly enjamyň täze görnüşidir.
- Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen CPS modulirlenen gurluşy kabul edýär, garaşsyz komponentleriň esasy funksiýalaryny birleşdirýär (mysal üçin, tok öçüriji, kontakt, artykmaç röle, birikdiriji we ş.m.) we dürli signallary birleşdirýär, şeýlelik bilen dolandyryş aýratynlyklary bilen gorag arasynda awtomatiki utgaşmany gazanýar. Önümiň içindäki aýratynlyk. Onda kiçi göwrümli, ýokary gysga utgaşdyryjy uzak elektro-mehaniki ömri, ýokary amatly ygtybarlylygy, ygtybarly we amatly işleýşi, energiýa tygşytlamak we material tygşytlamak we ş.m. aýratynlyklary bar.
- Öňdebaryjy MCU dolandyryş tehnologiýasy bilen işlenip düzülen CPS ýokary gorag takyklygyna, durnukly we ygtybarly işlemegine we güýçli päsgelçilik garşylygyna eýe bolup, sanlaşdyrma intellektuallaşdyryş, aragatnaşyk ulgamy we meýdança baglanyşygy gözegçilik we ş.m. funksiýalary bilen gözegçilik we gorag kommutasiýa enjamyna ýetýär.
- CPS GB14048.9 / IEC60947-6-2 pes woltly kommutator we dolandyryş enjamy 6-2: Köp funksiýaly enjamlara gözegçilik we gorag kommutasiýa enjamlary (ýa-da enjamlar) (KBO) bilen ylalaşýar.

‣ Umumy

- Esasy tehniki parametrler
Çarçuwanyň ululygy (A)
Bedeniň toky
Dolandyryjy le (A) bahalandyrylan iş toky
Dolandyryjy Ir1 (A) -yň işleýän tokynyň diapazonyny düzmek
380V (kWt) dolandyryş diapazony
Ulanyş kategoriýasy
Bahalandyrylan naprýa .eniýe
(V)
Bahalandyrylan ýygylyk
(Hz)
Bahalandyrylan impuls naprýa .eniýa çydamly
(KV)
Syýahat synpy
45
3
1
0.4 ~ 1
0.18 ~ 0.45
AC-42
AC-43
AC-44
400
50
(60)
8
10
3
1.2 ~ 3
0.55 ~ 1.35
16
6
2.4 ~ 6
1.1 ~ 2.7
10
4 ~ 10
1.8 ~ 4.5
16
6.4 ~ 16
3 ~ 7.5
45
32
12.8 ~ 32
6 ~ 15
45
18 ~ 45
8 ~ 20
125
125
63
25.2 ~ 63
12 ~ 30
100
40 ~ 100
18 ~ 45
125
50 ~ 125
22 ~ 55

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň