2P 3P 4P elektrik awtomatiki geçiriji

Gysga düşündiriş:

Akyllymy ýa-da ýok: Hawa

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka ady: TRONKI

Model belgisi: CJQ1-63 4P

Maks.Häzirki: 63A

Maks.Naprýa .eniýe: 380V

Seriýa: 2P 、 4P

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 380V

Bahalandyrylan ýygylyk: 50 / 60HZ

Önümiň ady: Awtomatiki geçiriş kommutatory

Reňk: Ak

Şahadatnama: CE

Bahalandyrylan tok: 6A-63A


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Iki güýçli awtomatiki geçiriji wyklýuçatel, umumy elektrik üpjünçiliginiň ätiýaçlyk güýji, umumy elektrik üpjünçiligine çagyryşdan soň köplenç ulanylýan elektrik üpjünçiligi, iki taraplaýyn kuwwatyň, umumy elektrik üpjünçiliginiň we garaşylýan elektrik üpjünçiliginiň kommutasiýasydyr. çylşyrymly, umumy elektrik üpjünçiligi prinsipi), aýratyn ýagdaýlary awtomatiki öwürmek zerurlygy ýok bolsa, el bilen wyklýuçatel edip bolýar (kitap modeli elde / awtomatiki goşa ulanmak, sazlanýar.)) Goşmaça düşündiriş: garaşma güýji elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edilmelidir, umumy elektrik togy kesilen ýagdaýynda wyklýuçatel garaşma ýerine geçiriler.Häzirki wagtda giňden ulanylýan bu 220V zynjyr, umumy elektrik üpjünçiligi täjirçilik güýji, garaşylýan elektrik üpjünçiligi gün energiýasy öndürip biler, köçe çyrasynyň batareýasynyň güýji ýa-da ac 220V elektrik üpjünçiliginiň islendik usuly we tersine!.

Önüm aýratynlyklary

Dolandyryş enjamy: gurlan gözegçilik ediji
Önümiň gurluşy: kiçi göwrümli, uly tok, ýönekeý gurluş, ATS-integrirlenen
Aýratynlyklary: çalt kommutasiýa tizligi, pes şowsuzlyk derejesi, amatly tehniki hyzmat, ygtybarly öndürijilik
Sim geçiriş usuly: öňdäki sim
Öwürmek tertibi: grid-to-grid, grid-generator, öz-özüni üýtgetmek we öz-özüni dikeltmek
Haryt çarçuwasy: 63
Haryt akymy: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Haryt kategoriýasy: Zynjyr döwüjiler
Önüm polýuslarynyň sany: 2, 4
Haryt standarty: GB / T14048.11
ATSE: Artykmaç ýük we gysga utgaşma goragy bilen CB synpy

Haryt ady
Awtomatiki geçiriş
Bahalandyrylan tok
6-63A
Seriýa
2P 、 4P
Şahadatnama
CE
Bahalandyrylan ýygylyk
50 / 60HZ
Bahalandyrylan naprýa .eniýe
380V
Reňk
Ak

1. Arza
Awtomatiki geçiriş enjamy, AC 50 / 60Hz, 400V / 230V naprýa .eniýe we 63A çenli bahalandyrylan tokly I fazaly simli goşa elektrik toruna laýyk gelýär.A-uto-matiki geçiriji IEC60947-6-1 we GB / T14048.11 gabat gelýär
Iki güýç Awtomatiki geçiriji kommutator adaty güýje ýa-da ätiýaçlyk güýjine awtomatiki geçip biler.Wyklýuçateliň generany açyp ýa-da öçürip bilmejekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris.Bu ilki bilen adaty güýji açýar.Adaty güýç açylsa, wyklýuçatel adaty güýje geçer.Adaty elektrik öçürilse we ätiýaçlyk güýji açylsa, wyklýuçatel ätiýaçlyk güýjüne geçer.
Bellik: Çalyşanda güýç kesiler.Awtomat düwmesine basyň, wyklýuçatel adaty güýje geçer ýa-da awtomatiki ätiýaçlyk güýjüne geçer.
Gollanma düwmesini basyň, Soňra ugry el bilen geçirmeli

2. Adaty iş şertleri
Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 ° C Gurmak meýdançasy deňiz derejesinden 2000 metrden ýokary däldir.
Hapalanmak derejesi: 3-nji synp
Gurnama kategoriýasy: 3
Dik gurnama ýa-da keseligine gurnama

Esasy parametr

Bahalandyrylan häzirki le A.

6,10,16,20,25,32,40,50, 63,125

Elektrik Anoliances synpy

CB

Kategoriýany ulanyň1

AC ~ 33B

Trippins Häzirki

5〜l0ln (C görnüşi), 10-15In (T.ype D).

Bahalandyrylan naprýa .eniýe Ue

220V (4P)

Bahalandyrylan ýygylyk

50 / 60Hz

Bahalandyrylan gysga utgaşdyryş ukyby I sm (Peak)

9.18KA

6.615KA

Gysga utgaşma döwmek ukyby Icn (täsirli baha)

6KA

4.5KA

Sim diagrammasy

4P elektrik awtomatiki geçiriji wyklýuçatel 001

1. Köplenç ulanylýan güýç görkezijisiniň çykyşy
2. Umumy ýapylyş görkezijisi
3. Köplenç ulanylýan nol çyzygyň çykyşy
4. Garaşýan güýç görkezijisiniň çykyşy
5. Garaşylýan ýapylyş görkezijisi
6. Garaşylýan umumy bitarap çykyş
Bellik: Iki elektrik üpjünçiligi üç polýus bolanda, umumy bitarap çyzygy 3-nji terminala birikdiriň;6-njy terminala ätiýaçlyk bitarap çyzyk

4P elektrik awtomatiki geçiriji wyklýuçatel 003


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň